TYPISCH – workshop leer-en denkstijlen

Uitgelicht

workshop_typisch

Nieuwe workshop: woensdag 14 december 2016

Klinkt dit jou bekend in de oren?
Typisch..!
Ze studeren niet voldoende.
Ze kunnen niet meer luisteren.
Altijd op facebook, en school dan?
Mogen we ze nog opvoeden?
Weer een collega met burnout!
Al die regels en doelstellingen verstikken mij…

Dan hebben wij een aantal interessante tools voor jou!

http://wonderwijscoach.be/inschrijvingen/

Regionale Mededelingen oktober

Uitgelicht

‘De wereld
verandert niet zozeer door spectaculaire daden
maar eerder door het volharden
in alledaagse menselijke goedheid’
(Frère Aloïs uit Taizé)

Heb je nog collega’s die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.

Pastoraal op school
Opvoedingsproject
Scholen in de kijker

 

Regionale Mededelingen september

Uitgelicht

Opvoedingsproject:

De basis van elke hulpverlening:
tijd nemen, luisteren en troosten
vind je in geen enkel
registratieprogramma terug.
(Joost Bonte)
Ik heb ontdekt dat het soms volstaat
om één noot heel mooi te spelen.
(Componist Arvo Pärt)

Ben je nog niet geabonneerd op de Nieuwsbrief of heb je nog collega’s die niet geabonneerd zijn: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.

Omgaan met leerlingen met Turkse achtergrond

Uitgelicht

Zitten er op je school leerlingen met een Turkse achtergrond, dan komt het onderwerp allicht ter sprake bij de start van het schooljaar. Houd rekening met mogelijke spanningen tussen leerlingen met een Turkse achtergrond onderling en tussen hun families. Probeer in te schatten hoe er gereageerd zal worden. Werk samen met de andere scholen uit je scholengemeenschap en gemeente en met het LOP. (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Lees hier de mededeling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Lees hier het artikel op ‘school en veiligheid.nl’.

Interlevensbeschouwelijke dialoog

Uitgelicht

Vertegenwoordigers van de erkende erediensten en het vrijzinnig humanisme in Gent (Vlaams Platform Interlevensbeschouwelijke Dialoog) ondertekenden een gezamenlijke verklaring naar aanleiding van de terreuraanslagen in Parijs en elders. Deze verklaring werd ondertekend met Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Voor de katholieke eredienst tekende Mgr Van Looy. Je vindt de verklaring in bijlage.

Leeftocht

Uitgelicht

Leeftocht bevat vele ingrediënten: een ’beeld’, een beschouwing, een cartoon, een cursiefje, een bezinningstekst, Bijbelfragment  of gebed.  Elk nummer bevat ook enkele links die je brengen naar dieperliggende informatie over het item waarnaar gelinkt wordt. Daarnaast is er tijdens de periodes van Advent en de Vasten, een digitale uitbreiding. Die uitbreiding of Extra Large Die biedt extra materiaal aan en  didactische suggesties om te werken met leerlingen. Leeftocht is in de eerste plaats bedoeld als verdieping van je eigen ‘spirit’ als volwassenen. Misschien wil je die spirit delen met  je collega’s en eventueel met je leerlingen. Hoe kan je dat aan boord leggen?

Meer weten?

Verder Kijken

Uitgelicht

verderkijken.org (onderdeel van de thomas-website)

Verder Kijken is een steeds groeiende verzameling YouTubes: kort, verrassend videomateriaal dat uitnodigt om de innerlijke ervaring te verkennen. Deze website richt zich tot (godsdienst)leerkrachten, jeugdwerkers en andere zinzoekers. Een dubbel classificatiesysteem (trefwoorden en de dynamiek van de “Geestelijke Oefeningen“) ontsluit deze unieke collectie voor vormingswerk.